АПУС

Мисия на неправителствената организация

Фондация "АПУС" носи името на съзвездието "Райска птица". В нашата епоха на терор, ненавист към различните и обедняване на населението тя ще вложи силите си за разбирателство, благоденствие и хармония в обществото.

Цели на организацията

Фондация "АПУС" е създадена да подкрепя и реализира новаторски идеи и проекти с цел по-високо цивилизационно развитие във всички области на културно-обществения и икономически живот.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info